Andeler 2020 betaling per kvartal

Førtse betaling skjer her - neste kvartal via epost.