Spesialandeler

Mer fleksibilitet? Kan ikke arbeide - men kan høste selv? Strekker ikke tiden til - men ønsker å komme innom noe? Velge denne :-) Greit tillegg som andel nr 2 eller for dem som har medlemskap i flere gårder.